RSS
A A A
SmodBIP

Plan kontroli na rok 2021

 

Kontrole w trybie zwykłym (Tabela 1) przeprowadzone będą u Starostów / Prezydentów miast na prawach powiatu województwa kujawsko – pomorskiego – obejmą zagadnienia:

- Starosta Lipnowski:
kontrola, która ma na celu zbadanie całokształtu działalności kontrolowanych jednostek
w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2020 r., poz. 2052 ze zmianami), jak również prawidłowość przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a cytowanej ustawy oraz przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
Starosta Lipnowski został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli
z uwagi na zastosowane w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami rozwiązania organizacyjne oraz w związku z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej w 2021 r.

- Starosta Inowrocławski, Starosta Mogileński, Starosta Wąbrzeski:

w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a cytowanej ustawy oraz przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.Opublikował: Iwona Owczarz
Publikacja dnia: 28.03.2022
Podpisał: Iwona Owczarz
Dokument z dnia: 28.03.2022
Dokument oglądany razy: 401