RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 02.07.2014 z powodu:
utrata ważności

Możliwość składania uwag do projektów rozporządzeń

20.05.2014

Główny Geodeta Kraju zwrócił się z prośbą o przekazywanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do projektów rozporządzeń w sprawie:

  1. wzoru wniosku zgłoszenia prac geodezyjnych, zgłoszenia prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej
    i Kartograficznej dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno-prawnych;
  3. rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności
    i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej;
  4. wzorów wniosków o udostępnienie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sposobu wydawania licencji oraz ich wzorów oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W związku z tym uprzejmie proszę Wykonawców prac geodezyjnych i wszelkie osoby zainteresowane z województwa kujawsko - pomorskiego o przekazywanie opinii i postulatów do ww. rozporządzeń, których konieczność wydania przewiduje nowelizowana ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, według wzoru tabeli na adres geodezja@bydgoszcz.uw.gov.pl do 26 maja 2014 r. włącznie. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne został w dniu 29 kwietnia br. przyjęty przez Radę Ministrów oraz przedstawiony Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym na obecnym etapie istnieje możliwość wnoszenia zmian do ww. projektów rozporzadzeń.

Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 20.05.2014

Dokument oglądany razy: 1193
« inne aktualności