RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 22.11.2012 z powodu:
zmiana kolejności

List intencyjny podpisany pomiędzy Głównym Geodetą Kraju a Wojewodą Kujawsko ? Pomorskim

22.11.2012

 We wtorek 20 listopada 2012 r. w tut. Urzędzie podpisano list intencyjny pomiędzy Głównym Geodetą Kraju Kazimierzem Bujakowskim, Wicewojewodą Kujawsko – Pomorskim Zbigniewem Ostrowskim, a Starostą Żnińskim – Przewodniczącym Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Zbigniewem Jaszczukiem. Przy sygnowaniu listu intencyjnego obecni byli również Wiceprezes GUGiK Jacek Jarząbek, Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robert Cieszyński, Starostowie województwa kujawsko – pomorskiego z Przewodniczącą Konwentu Starostów – Starostą Świeckim – Marzeną Kempińską oraz członkowie Zarządu Związku Powiatów. Podpisanie listu intencyjnego przez Głównego Geodetę Kraju miało na celu, ze strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, wsparcie procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa. 

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w skład którego wchodzi wszystkie 19 powiatów ziemskich, został powołany w celu pozyskania dodatkowych źródeł finansowania zadań z dziedziny geodezji i kartografii, do których należą:

- utworzenia pełnej zintegrowanej bazy danych ewidencji gruntów, budynków i lokali,
- zmiany nośnika mapy zasadniczej z analogowej na numeryczną,
- zinformatyzowanie zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- utworzenie bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu.
Zrealizowanie ww. zadań umożliwi budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Ponadto dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę m. in. dla planowania przestrzennego, określania wymiaru podatków i świadczeń, a także oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych oraz wielu innych zadań podejmowanych zarówno przez organy administracji publicznej jak i przedsiębiorców.

                                                                                         

Opublikował: Alina Pawlaczyk
Publikacja dnia: 22.11.2012

Dokument oglądany razy: 1106
« inne aktualności