RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o inspekcji

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Robert Cieszyński

tel. (52) 349-7591
fax. (52) 349-7752
e-mail: geodezja@bydgoszcz.uw.gov.pl
pokój nr 233b  budynek A (drugie piętro)

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Oddział Geodezji i Kartografii

Arkadiusz Warda – Kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii
awarda@bydgoszcz.uw.gov.pl 
tel. (52) 349-77-58
pokój nr 234a budynek A

Iwona Owczarz - Starszy inspektor wojewódzki ds. skarg i kontroli w dziedzinie geodezji i                                       kartografii
iowczarz@bydgoszcz.uw.gov.pl 
tel. (52) 349-77-49
pokój nr 238 budynek A

Joanna Starczewska - Starszy inspektor wojewódzki ds. ewidencji gruntów i budynków
jstarczewska@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. (52) 349-77-34
pokój nr 238 budynek A

Ewelina Sobucka - Referent prawny
esobucka@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. (52) 349-77-49
pokój nr 233a budynek A

Oddział Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej

Jolanta Walerych - Kierownik Oddziału Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej 
jwalerych@bydgoszcz.uw.gov.pl 
tel. (52) 349-77-44
pokój nr 234b budynek A

Marcin Tuszyński – Inspektor wojewódzki ds. kontroli i skarg w dziedzinie geodezji i kartografii
mtuszynski@bydgoszcz.uw.gov.pl
tel. (52) 349-74-25
pokój nr 232 budynek AOpublikował: Iwona Owczarz
Publikacja dnia: 26.01.2021
Podpisał: Alina Pawlaczyk
Dokument z dnia: 18.04.2011
Dokument oglądany razy: 10 237