RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Plan kontroli na rok 2019

Kontrole w trybie zwykłym przeprowadzone będą u Starostów województwa kujawsko - pomorskiego – obejmą zagadnienia:

- Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy:
kontrola, która ma na celu zbadanie całokształtu działalności kontrolowanych jednostek
w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii, głównie w zakresie prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2017 r., poz. 2101 ze zmianami), jak również prawidłowość przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a cytowanej ustawy oraz przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy zostali wytypowani do przeprowadzenia niniejszej kontroli z uwagi na to, że nie byli kontrolowani w tym zakresie do tej pory oraz w związku z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej w 2019 r.

- Starosta Golubsko-Dobrzyński:
w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych w przedmiocie prawidłowości: całokształtu działalności jednostki kontrolowanej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii,
ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, wraz z uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247).
Starosta Golubsko-Dobrzyński został wytypowany do przeprowadzenia niniejszej kontroli z uwagi na konieczność sprawdzenia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przekazanych pismem z dnia 18 maja 2015 r. znak WIGK.II.1611.3.2014.

- Starosta Chełmiński, Starosta Świecki :
w zakresie prawidłowości przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a cytowanej ustawy oraz przeprowadzania procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.
Powyższe Organy zostały wytypowane w związku z określonymi przez Głównego Geodetę Kraju priorytetami w działalności kontrolnej w 2019 r. a także z uwagi na równomierne kontrolowanie nadzorowanych jednostek.Opublikował: Marian Wojciul
Publikacja dnia: 17.01.2019
Podpisał: Marian Wojciul
Dokument z dnia: 17.01.2019
Dokument oglądany razy: 800