RSS
A A A
SmodBIP

Plan kontroli na rok 2011

Plan kontroli Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rok 2011
(uzgodniony z Głównym Geodetą Kraju i zatwierdzony przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego)

Kontrola problemowa: (tabela) przeprowadzona będzie w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego i obejmie zagadnienia:
- Urząd Miasta Włocławek, Starostwa Powiatowe w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią:
1) w zakresie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków według problematyki zawartej w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 31.12.2008 r. znak NG-093-22/08/2412. Ponadto w zakresie dopełnienia obowiązku terminowego przekazywania przez starostów Kujawsko – Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego danych geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych do aktualizacji państwowego rejestru granic i jednostek powierzchni terytorialnych kraju, w związku z wejściem w życie aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału terytorialnego państwa lub zmiany ich granic. Kontrola będzie obejmowała również zaawansowanie prac związanych z przekształceniem mapy zasadniczej prowadzonej w formie analogowej do postaci cyfrowej zgodnie z brzmieniem art. 53b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), jak również prawidłowość prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej.


- Starostwa Powiatowe w: Golubiu - Dobrzyniu, Tucholi, Żninie:
1) w zakresie realizacji zmiany dotychczas stosowanych układów współrzędnych na układ współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”, a także w zakresie stanu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

- Urząd Miasta Bydgoszczy, Urząd Miasta w Grudziądzu:
1) w zakresie realizacji obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, wynikającego z art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).Opublikował: Tomasz Parys
Publikacja dnia: 18.04.2011
Podpisał: Tomasz Parys
Dokument z dnia: 18.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 756